kalibracje

Marzenie wszystkich grafików komputerowych – 100% zgodności barw na ekranie i na wydruku!

Czy to możliwe? Niestety odpowiedź nie jest taka prosta. Przestrzenie barw, w których pracują aparaty fotograficzne, monitory komputerowe i maszyny offsetowe, czyli RGBCMYK, nie pokrywają się ze sobą. To oczywiście oznacza, że 100% zgodności nie jest możliwe. Ale właśnie dlatego warto kalibrować i profilować swoje urządzenia. Aby to zjawisko zminimalizować, zamienić je z wielkiego problemu w niewielkie jedynie utrudnienie.

Kalibracja którą proponuję, składa się z 3 etapów:

  1. Tworzę profile ICC charakteryzujące wszystkie urządzenia w ścieżce produkcyjnej – monitor, drukarkę, mini-lab fotograficzny, proof cyfrowy i maszynę offsetową lub fleksograficzną. Stosuję kolorymetr X-rite i1 Display do kalibracji monitora oraz spektrofotometry X-rite iSisEyeOne Pro do kalibracji drukarki, proofa i mini-labu, oraz spektrofotometr Techkon SpectroDens do standaryzacji maszyny.
  2. Konfiguruję oprogramowanie wykorzystywane w procesach przygotowania do druku i prepress. Jedyny warunek jaki muszą spełniać zainstalowane aplikacje, to zgodność ze standardem ICC.
  3. Szkolę w podstawowym zakresie zarządzania barwą.
    Dzięki temu wszyscy użytkownicy systemu wiedzą, jak funkcjonuje Color Management w procesie przygotowania do druku. Jakie zadania pełnią profile ICC w poszczególnych etapach produkcji. Gdzie pojawiają się problemy i jak można im skutecznie przeciwdziałać.
.