konsultacje

Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania DTP i Prepress

W razie potrzeby pomogę także w doborze sprzętu i oprogramowania optymalnego do potrzeb studia prepress, studia fotograficznego, agencji reklamowej czy drukarni. Jeśli chcecie uniknąć samodzielnego przedzierania się przez gąszcz sprzedawców i dystrybutorów wybiorę ten sprzęt i pomogę w jego zakupie. Zainstaluję i wdrożę do pracy. Przeszkolę w jego obsłudze!

Organizacja i optymalizacja ścieżki produkcyjnej

Soft Proofing czyli konfiguracja aplikacji DTP i systemu prepress pod kątem poprawności przetwarzania barw. Konfigurując system operacyjny i oprogramowanie mogę sprawić, że barwy we wszystkich używanych aplikacjach będą identyczne, zarówno na ekranie jak i w druku. Co więcej, będą  oczywiście w miarę możliwości monitora i drukarki – symulować ostateczny wydruk z maszyny offsetowej.

Zarządzanie barwą, wdrożenie standardu ICC

Skaner. Jeśli w systemie pracuje skaner z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z profili ICC mogę skorygować błędy, które pojawiają się w trakcie skanowania. Wykorzystując przemysłowe testy IT8 przygotuję odpowiednie profile ICC. Będzie mniej pracy z poprawianiem skanów. A jeśli jest to skaner profesjonalny, o wysokiej rozdzielczości i dużej gęstości optycznej, to nie będzie trzeba korygować ich wcale.

Monitor. Jeśli używany monitor charakteryzuje się szerokim zakresem reprodukcji przestrzeni RGB, np. porównywalnym z Adobe RGB, mogę sprawić, że po odpowiedniej kalibracji i profilowaniu, barwy będą wyświetlane na ekranie wiernie i prawidłowo.

Drukarka. Jeśli zainstalowane w systemie oprogramowanie sterujące drukarką, (np. RIP kolorystyczny EFI lub aplikacje Adobe) poprawnie współpracuje ze standardem ICC, mogę wygenerować odpowiednie profile, zmieniające drukarkę w proofa cyfrowego.

Mini-Lab. W przypadku większości cyfrowych mini-labów jedyną możliwością kontroli kolorystycznej odbitek jest linearyzacja labu i odpowiednie profilowanie wszystkich urządzeń z nim współpracujących. Wykonując wydruki testowe i wykorzystując spektrofotometr X-rite iSiS mogę wykonać precyzyjny balans barw, a także wygenerować profile ICC, które umożliwią poprawne odwzorowanie barwy na wydruku i monitorze.

Maszyna offsetowa lub fleksograficzna. Jeśli maszyna, na której wykonywane są druki zapewnia dużą stabilność i powtarzalność reprodukowanych barw, mogę wykonać jej standaryzację zgodnie z normą ISO 12647-2 (2013), co pozwoli na wykorzystywanie w procesie przygotowania do druku ogólnie dostępnych, standardowych profili ICC. Mogę także przygotować profile ICC, zgodne z indywidualną charakterystyka druku danej maszyny. Umożliwią one pełną wizualizację kolorystyki prac na ekranie monitora i na wydrukach próbnych. Pozwolą one także na wykonywanie separacji uwzględniających charakterystykę drukową danej maszyny. Używane do tego celu urządzenia to  X-rite iSiSTechkon SpectroDens.

.